انتصابات جدید در سازمان سینمایی

رییس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری با صدور احکامی مدیران سینمایی کشور را در دوره جدید معرفی کرد و همگی آنان را مسئول طراحی و اجرای برنامه های توسعه محور سینمای ایران دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری ، محمد مهدی حیدریان در این احکام ضمن تأکید بر نقش سینمای حرفه ای، برهمیاری و کمک به توانمند شدن بخش خصوصی تاکید کرده و اضافه کرده است؛ نیاز سینمای امروز ایران تعامل درون و بیرون سینما در جهت کسب سهم از بازار تصویری دنیاست.

رییس سازمان سینمایی با تقدیر از "حبیب ایل بیگی" معاون سابق ارزشیابی و نظارت،" ابراهیم داروغه زاده" را به عنوان " معاون ارزشیابی و نظارت" منصوب کرد.

همچنین ، با تقدیر از " نصرت اله مرادی" ، "رمضانعلی حیدری خلیلی" به عنوان " معاون توسعه مدیریت و منابع" منصوب شد

. "محمود اربابی" نیز به عنوان " معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی" منصوب شد تا مأموریت تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی سینمای ایران را در کنار مأموریت های مهم دیگر به سرانجام برساند.

در حکمی دیگر، حیدریان با هدف ایجاد تعامل در همراهی با نهضت تولید محتوا و تقویت نمایش خانگی ،توسعه فعالیت سامانه VOD ، ایجاد بازارهای جدید مکمل داخلی و خارجی ؛ مهدی یزدانی را به عنوان "مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری " منصوب کرد.

رییس سازمان امور سینمایی و سمعی وبصری در احکامی ، " علیرضا تابش" مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی را با مأموریت هایی جدید ساختاری و مجدداً به عنوان " مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی " منصوب کرد.

همچنین در حکم دیگری "حبیب ایل بیگی" نیز به عنوان "قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی" منصوب شد.

تغیرات در هیأت امنای موسسات وابسته به سازمان سینمایی

بر پایه این گزارش، رییس سازمان سینمایی اعضای هیأت امنای موسسه رسانه های تصویری و مدرسه ملی سینمای ایران را نیز منصوب کرد.
در متن احکام"اعضای هیات امنای موسسه رسانه های تصویری " آمده است :  جناب آقایان مهندس محمدمهدی حیدریان؛ دکتر جمشید جعفرپور؛ منوچهر شاهسواری؛ مجید مسچی؛ سیدرضا میرکریمی؛ به استناد ماده 10 اساسنامه موسسه رسانه‌های تصویری به موجب این حکم به مدت سه سال به عنوان «عضو هیات امنای موسسه رسانه‌های تصویری» منصوب می‌شوید؛امید است با استفاده از ظرفیت نهادی این موسسه و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی فعلال در حوزه نمایش خانگی و سامانه نمایش درخواستی، در پیشبرد اهداف و افزایش سهم سینمای ایران در بازار پیام تصویری موفق و موید باشید."
به گزارش خبرنگار ما متن احکام" اعضای هیات امنای مدرسه ملی سینمای " نیز به این شرح است: "جناب آقایان حسن خجسته؛ علیرضا رضاداد؛ سیدرضا میرکریمی؛ منوچهر شاهسواری؛ محمود اربابی؛ یونس شکرخواه؛ محمدباقر قهرمانی؛ علیرضا تابش؛به استناد ماده 13 اساسنامه مدرسه ملی سینما به موجب این حکم به مدت سه سال به عنوان «عضو هیات امنای مدرسه ملی سینما» منصوب می‌شوید؛امید است با استفاده از ظرفیت نهادی این مدرسه و بهره‌گیری از توان مراکز آموزشی و پژوهشی فعال در کشور در پیشبرد اهداف توسعه و دانش فعالان عرصه سینما موفق و موید باشید."

لازم به ذکر است رییس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری ، عضو و رییس هیأت امنای موسسات وابسته به سازمان است.

تاریخ نشر مطلب:
دوشنبه، -۱۰۹ فروردین -۶۲۱


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده

نظرسنجی