روایت تلخ پوری بنایی از بدحسابی سازندگان «قیصر»/ هیچ گاه تقصیر کیمیایی نیست!؟

از یک ماه پیش از جشنواره سی و پنجم فجر، مدام اخبار اختلافات مسعود کیمیایی و منصور لشکری قوچانی تهیه کننده “قاتل اهلی” منتشر می شد و پرسشهایی جدی درباره نقش عامل مالی در ایجاد این اختلافات وجود داشت؛ اختلافاتی که البته رسانه های همسوی کیمیایی سعی کردند عامل آن را تهیه کننده فیلم بدانند.به گزارش سینماروزان در روزهایی که “قاتل اهلی” روی پرده رفته و بدون حتی یک اکران مردمی توانسته رقم فروش ۱٫۵ میلیارد را پشت سر بگذارد انتشار گفتگویی از پوری بنایی درباره کمک مالی بی بازگشتش برای تولید “قیصر” جلب توجه می کند. پوری بنایی در این گفتگو به صراحت از وامی می گوید که با سفته های خودش برای تولید “قیصر” کیمیایی گرفت و گلایه می کند از اینکه نه تنها وام بازگردانده نشد که حتی دستمزدی هم برای فیلم نگرفت!پوری بنایی به عشق بهروز وثوقی صدهزارتومان برای تولید “قیصر” گرفت اما بدحسابی سازندگان “قیصر” باعث شد تمام وام را خودش برگرداند!

مقصر کیست؟ شک نکنید که هیچ گاه کیمیایی مقصر نبوده و نیست و نخواهد بود! احتمالا باز هم تقصیر تهیه کننده است؟آن زمان تقصیر عباس شباویز بود که وام پوری بنایی بازگردانده نشده و این زمان هم تمام درگیریهای شکل گرفته درباره “قاتل اهلی”تقصیر منصور لشکری قوچانی است؟!!

تاریخ نشر مطلب:
یکشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۶


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده