کتاب «مطبوعات سینمایی ایران» رونمایی شد

در رونمایی کتاب «مطبوعات سینمایی ایران» دلیل اصلی بسته شدن بیشتر مجلات سینمایی مشکلات اقتصادی عنوان شد. به گزارش لیزنا، جلسه رونمایی کتاب «مطبوعات سینمایی ایران» تالیف حسین گیتی روز چهارشنبه، چهارم بهمن ماه در فرهنگسرای سرو با حضور خسرو دهقان، منتقد سینما، جواد طوسی، رئیس انجمن منتقدان و امید رنجبر، منتقد سینما برگزار شد. کتاب «مطبوعات سینمایی ایران» مروری اجمالی است به تمام مطبوعات ایران که از سال ۱۳۰۹ تا سال ۱۳۹۵ به سینما پرداختهاند. این کتاب توسط نشر کبوتر به چاپ رسیده است.

خسرو دهقان در این جلسه کتاب حسین گیتی را راهگشای راه کتابی در باب مطبوعات سینمایی ایران دانست و این کتاب را تنها یک پیشنیاز خواند. وی در ادامه گفت: این کتاب توسط یک نفر نوشته شده است و کتابی است که به داد این عرصه میرسد. یک نفره چوبی به دست گرفته و صد متر را میدود؛ یک نفر دیگر باید این راه را ادامه دهد. وی در ادامه با بیان اینکه مجله فیلم استثناییترین مجله سینمایی ایران بعد از انقلاب ۵۷ است گفت: به نوعی کاری که این کتاب کرده با مجله فیلم شبیه است. چون این مجله مانند تاریخ سینمای ایران بعد از انقلاب است.

دهقان چند نکته منتقدانه نیز به کتاب وارد داشت و گفت: این یک کتاب مرجع است و ما باید در آن بتوانیم اطلاعات را دسته بندی شده بیابیم. به طور مثال اگر من بخواهم بدانم یک نویسنده در کدام مجلات در چه دورههایی کار کرده نمیتوانم. در واقع این کتاب میبایست چند جلد میبود که هر جلد از آن به یک موضوع میپرداخت. اینها مسائلی است که وقتی یک نویسنده یک پروژه را جلو میبرد با آن روبرو میشویم.

جواد طوسی نیز از نگارش این کتاب تقدیر کرد و گقت: پیشقدم شدن در کار پژوهش این کتاب قابل تقدیر است، با این که نقدهایی هم بر آن وارد است.  حسن گیتی در ادامه جلسه اصلی ترین دلیل بسته شدن مجلات سینمایی را مشکلات اقتصادی عنوان کرد و گفت: اگر مجلهای مانند ستاره سینما دوام آورد تنها دلیلش عشق صاحب آن بود که حتی خانهاش را فروخت تا مجله را بگرداند. فیلم ماند چون مجله دیگر در آن دوران وجود نداشت و سیاستهایی که صاحبانش گرفتند هم تاثیر داشت. مجلههای دولتی هم با تغییراتی در مسئولان تعطیل شدند.

وضعیت آینده نشریات سینمایی به چه شکلی خواهد بود؟

جواد طوسی با طرح چند پرسش درباره آینده نشریات سینمایی بحثی را درباره نسل جدید منتقدان و فضای رسانهای  مطرح کرد. سوالاتی نظیر آیا با تعریف جدید که از حوزه رسانه صورت گرفته است باید بپذیریم که دوره نشریات کلاسیک به سر رسیده است؟ خسرو دهقان در پاسخ به این پرسشها گفت: مخاطب همیشه وجود دارد. زمانی انسان بر روی لوح سنگی مینوشت، زمانی بر روی پوست آهو، زمانی بر روی کاغذ و حالا هم در اینترنت. بین جوانان هم نویسنده وجود دارد و هم خواننده.

وی افزود: اکنون در بین جوانان ما نویسندگان و منتقدان خوبی وجود دارند. بعضیها به پیشینیان پشت کردهاند که کار خودشان را سخت کردهاند و بعضی هم پشتوانه قوی از نسل قدیم را دارند.طوسی عنوان کرد: اکنون ولی وضعیت منتقدان جوان مانند جزایری است که هر کدام فقط خودشان را قبول دارند. در دورانی که ما رشد میکردیم بیشتر مطالب در جمعها مطرح میشد و یک پل ارتباطی وجود داشت. گیتی نیز افزود: نسل ما فیلمهای خارجی را در سینما میدید که با در خانه دیدن فرق میکند. در سینما به رویا فرو میرویم و تجربه شگرفتری است.

خسرو دهقان در پایان گفت: ما باید با نسل جوان راه بیاییم و آنها را بپذیریم. باید بپذیریم که زمانه عوض شده است و ما باید خودمان را تغییر دهیم و با زمان منطبق شویم. باید تحملمان بیشتر باشد و پذیرش نظر مخالف را داشته باشیم.

تاریخ نشر مطلب:
شنبه، ۰۷ بهمن ۱۳۹۶


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده