تعطیلی روزنامۀ «سینما» به دلیل گرانی کاغذ

انتشار نسخه کاغذی روزنامه سینما به دلیل گرانی کاغذ از روز سه شنبه (۲۴ بهمن ماه) متوقف شد. احسان ظلی پور ـ جانشین مدیرمسؤول روزنامه «سینما» ضمن اعلام خبر بالا، به ایسنا گفت: با توجه به اینکه ارز و دلار افزایش می یابد در قیمت کاغذ نیز تاثیر می گذارد. با وجود اینکه اعلام کرده اند نرخ کاغذ ثابت مانده، قیمت کاغذ افزایش یافته است. ما خودمان به این نتیجه رسیدیم که هوای خودمان را داشته باشیم و راهکارهایی داشته باشیم تا اینکه این فشار را ادامه دهیم. او یادآور شد: آخرین شماره روزنامه ی سینما ۲۳ بهمن ماه همزمان با پایان سال سینمایی بود.

وی افزود: مجبور هستیم صرفه جویی کنیم. این شرایط برای مطبوعات مستقل سخت است و آنها نمی توانند به این شیوه به حیات خود ادامه دهند.وی در پاسخ به اینکه چه زمانی را برای انتشار دوباره روزنامه سینما متصور می شود؟ توضیح داد: اگر شرایط مساعد باشد، اردیبهشت ۹۷ انتشار رسمی روزنامه سینما به راه می افتد.روزنامه «سینما» اواسط آذر ماه امسال در اعتراض به گران شدن کاغذ به مدت یک هفته روی پیشخوان روزنامه فروشی ها نرفت و فقط به صورت الکترونیکی منتشر شد.

تاریخ نشر مطلب:
سه شنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۶


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده