برنامۀ گالری های پایتخت در نیمۀ دوم اسفندماه

اکنون که به نیمه دوم آخرین ماه از فصل زمستان رسیده ایم، پرونده بسیاری از امور در حال بسته شدن است. هر فردی سعی دارد کارهای نیمه و ناقص خود را تکمیل کرده و با خیالی آسوده به استقبال بهار برود. به گزارش باشگاه خبرنگاران در نیمه پایانی اسفندماه بیش از ده گالری میزبان علاقه مندان خواهند بود که فهرست آنان به شرح ذیل است:

گالری باغ کتاب تهران: نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان جوان از تاریخ 18 اسفندماه تا 25 فروردین 97

نگارخانه نهاوند: نمایشگاه نقاشی های مریم ابراهیم زاده از تاریخ 18 تا 23 اسفندماه.

نگارخانه نگر: نمایشگاه نقاشی های ریحانه روشنایی از تاریخ 18 تا 23 اسفندماه.

نگارخانه شیث: نمایشگاه گروهی حجم، نقاشی و نقاشیخط از تاریخ 18 تا 29 اسفندماه.

گالری شلمان: نمایشگاه گروهی حجم، عکس و مجسمه از تاریخ 18 تا 23 اسفندماه.

گالری سایه: آثار تجسمی هنرمندان سینمایی از تاریخ 18 تا 27 اسفندماه.

موزه طراحی: نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی از تاریخ 18 اسفندماه تا 31 فروردین 97

گالری زمان هنر: نمایشگاه گروهی دست سازهای هنری از تاریخ 18 تا 23 اسفندماه.

گالری آرته: نمایشگاه گروهی طراحی از تاریخ 18 تا 25 اسفندماه

گالری فرمانفرما: نمایشگاه نقاشی های محمدرضا ظهوریان از تاریخ 18 تا 27 اسفندماه

گالری اعتماد: نمایشگاه مجسمه های سپیده نوری از تاریخ 18 اسفندماه تا 28  فروردین 97

گالری ژینوس: نمایشگاه گروهی نقاشی و تصویرسازی از تاریخ 18 تا 22 اسفندماه

تاریخ نشر مطلب:
پنجشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۶


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده