«جِم» جا زد؛ پروژۀ لاینزباکس به درِ بسته خورد!

روزنامه بانی فیلم نوشت: گروه تلویزیون:پروژه سودجویانه ماهواره ای گروه تلویزیونی GEM پس از عدم استقبال مردم به در بسته خورد و گردانندگان این شبکه را وادار به عقبگرد کرد.

متولیان گروه تلویزیونی GEM که اواسط سال گذشته اعلام کرده بودند بعضی از شبکه هایشان از ۱۵ آذر ۹۶ کارتی خواهند شد و بینندگان خود را تشویق و در واقع ناگزیر به خرید دستگاه های گیرنده جدیدی کرده بودند،پس از عدم استقبال مردم از تصمیم خود منصرف شدند. این پروژه که تحت عنوان لاینز باکس شناخته می شود،در شرایطی مطرح شد که شبکه های GEM  به یمن دوبله و پخش سریال های عامه پسند ترکیه ای توانسته اند گروه زیادی از تماشاگران را به خود جذب کنند. در واقع امروز بخشی از چالش مدیران صدا و سیما در کاهش مخاطبانشان، توجه بسیاری از خانواده های ایرانی به همین سریال های ترکیه ای خوش رنگ  و لعاب است که شبکه های GEM  پخش می کنند و در غفلت مدیران تلویزیون به اهرمی برای گریز تماشاگران از سریالهای ایرانی بدل شده اند.

لاینز باکس گیرنده دیجیتالی است که دریافت برنامه های شبکه های  GEM  را منوط به خرید این دستگاه می کند و در پایان هر سال نیز به شیوه شبکه های کارتی ،بینندگان باید رقمی را به عنوان شارژ پرداخت کنند.هزینه ای که بار مالی بیش از یک میلیون تومانی را به تماشاگران تحمیل می کند. البته مدیران  GEM  به مرور زمان و برای ناگزیر کردن بینندگانشان چند شبکه را از روی ماهواره یاه ست برداشتند و بارها با تبلیغ خرید لاینز باکس تاکید کردند که تا پایان سال ۹۶ اغلب شبکه ها (۲۲ شبکه از ۳۵ شبکه موجود) نیز قطع خواهند شد.تصمیمی که با اعتراض های شدید مخاطبان در فضای مجازی مواجه شد و حتی به ایجاد کمپین هایی علیه این سیاست نیز انجامید.

به تازگی اما در عقبگرد آشکاری که به بهانه اوضاع اقتصادی ایران صورت گرفته،اعلام شده تمامی شبکه های GEM همچنان روی ماهواره یاه ست باقی خواهد ماند.تجدید نظری که هرچند به طور واضح متاثر از جو منفی ایجاد شده علیه آن صورت گرفته،اما ظاهرا مدیران  GEM  ترجیح داده اند تا آنرا به افزایش قیمت دلار در ماه های اخیر و نیز مشکلات مالی در ایران ربط دهند.حال آنکه قطعا با تحریم خرید دستگاه های گیرنده لاینز باکس و در نتیجه ریزش مخاطبان شبکه های این گروه تلویزیونی، منجر به کاهش آگهی های GEM  نیز می شد و سود سرشار مالی را از بین می برد.

حال با شکست این پروژه،مشخص نیست تکلیف آن دسته از بینندگان که تن به خرید این دستگاه های گیرنده داده بودند و هزینه از کف رفته شان چه خواهد شد.

تاریخ نشر مطلب:
یکشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۷


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده