پوشش و حجاب متفاوت آنا نعمتی در لُس آنجلس

شایان فیلم: آنا نعمتی خبر داد که برای بازی در فیلم «بی وزنی» قرارداد بسته است. این دومین همکاری او با مهدی فردقادری بعد از فیلم «جاودانگی» است. عکس فوق مربوط به فرش قرمز نمایش فیلم «جاودانگی» در جشنواره لوس آنجلس است.

تاریخ نشر مطلب:
پنجشنبه، ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده