تبلیغ رایگان کالاهای ایرانی در صداوسیما!

عبدالعلی علی عسکری رئیس رسانه ملی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت از کالا، حمایت از بسیاری از فرآیندهای ملی اعم از کلان و خرد است، گفت: بر این مبنا برای اینکه بخواهیم به حداکثرسازی تولیدات و حداقل سازی واردات دست یابیم باید بسیاری از چرخه های اقتصادی کشور اصلاح شوند. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، وی از تبلیغ رایگان کالاهای ایرانی در شبکه های صداوسیما خبر داد و راه اندازی شبکه "ایران کالا" را ابتکاری دیگر در زمینه حمایت از کالای ایرانی خواند.علی عسکری اظهار کرد: در برنامه های شبکه ایران کالا، با معرفی کارشناسان حوزه تولید، تولیدکنندگان، فناوری های تولید، کالاها و رقبای آنها، صنایع کوچک و متوسط را هویت بخشی می کنیم.

تاریخ نشر مطلب:
سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده

نظرسنجی