افشاگری یک تهیه کننده از فساد در سینمای ایران

منصور سهراب پور تهیه کننده فیلم سینمایی «آینه بغل»، «ساخت ایران» و ... با انتشار ویدئویی از برخی پشت پرده های سخن گفت و وعده داد که این پشت پرده ها را به زودی با اسناد رو خواهد کرد. این تهیه کننده سینما در ویدئویی که در صفحه شخصی خود منتشر کرد، سینمادارها را به ظلم در حق فیلمسازان محکوم کرد و گفت سینمادران پول بخش خصوصی را در خارج هزینه می کنند. سهراب پور گفت: «متاسفانه ظلم بسیار بسیار مضاعفی در حق بچه های سینما به خصوص بخش خصوص انجام می شود، من تهیه کننده فیلم سینمایی آینه بغل هستم، برج 9 و 10 سال گذشته کار من اکران شده، در دم سینما دار پول بلیط را دریافت کرده و چکی که برای من صادر شده برای شهریور امسال است.»

 او ادامه داد: «متاسفانه سردمداران سینما نسبت به این قضیه کاملا غافل و بی توجه اند. من تازه متوجه شدم که پول بخش خصوصی بینوا در خارج از کشور هزینه می شود. پرچمدار این موضوع سینما ساویز کرج است. من اسنادی را به دست آوردم که حتما در پست بعدی درباره آن صحبت خواهم کرد.» این تهیه کننده سینما در پایان بیان کرد: «امیدوارم مسئولان سینمایی ما نسبت به این موضوع حتما تمهیدی بیاندیشند، در غیر این صورت یقین دارم که توسطبچه های سینما اتفاق ویژه و جنجالی خواهد افتاد.»

 

تاریخ نشر مطلب:
شنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۷


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده