کدام کتاب ها به چاپ غیرقانونی کتاب گرفتار شدند؟

چاپ غیرقانونی کتاب در کشور دلایل متفاوتی دارد که متاسفانه در طی این سال ها این مشکل برطرف نشده است.کامران شرفشاهی مدیر مسئول انتشارات تجلی مهر در خصوص چاپ غیرقانونی کتاب گفت: این پدیده دلایل متفاوت و متعددی دارد برخی از این آثار کتاب هایی است که در جریان ممیزی سال های پس از انقلاب موفق به کسب مجوز چاپ نشده است و  برخی از این کتاب ها متعلق به ناشرانی است که به علت مشکلات حاکم بر بازار چاپ و نشر عملا به تعطیلی کشانده شده اند.

وی با بیان اینکه برخی دیگر از کتاب هایی که غیرقانونی چاپ شده اند متعلق به ناشرانی است که با توجه به جو حاکم،رغبت به چاپ مجدد آن با تیراژ بالا ندارند، گفت:قطعا چاپ این کتاب ها بدون کسب اجازه از ناشران پسندیده نیست چرا که این کار صد در صد با نیت سودجویی انجام می شود.کما اینکه بعضی از این کتاب ها در شمار کتاب های پرفروش نیز هستند و ناشران آن ها نیز این کتاب ها را چاپ و در بازار عرضه کرده اند.

مدیر مسئول انتشارات تجلی مهر با اشاره به اینکه متاسفانه پدیده چاپ غیرقانونی کتاب مشکل تازه ای نیست،بیان کرد:مدت هاست ناشران و پدید آورندگان کتاب ها نسبت به موضوع چاپ غیرقانونی کتاب معترض هستند اما هیچگونه اقدامی در جلوگیری از این رویه انجام نداده اند که شاید به دلیل همین سکوت و بی تفاوتی مسئولان، این پدیده روز به روز ابعاد گسترده تری یافته است.

وی ادامه داد:این موضوع به طور قطع قابل پیشگیری است به شرط اینکه اراده ای جدی در این زمینه وجود داشته باشد و با متخلفان به شدت برخورد کنند و مجازات مناسبی برای آن در نظر گرفته بگیرند. شرفشاهی با اشاره به مجازات های چاپ غیرقانونی کتاب تصریح کرد: مجازات های درنظر گرفته شده برای پدیده چاپ غیرقانونی کتاب باید هم در زمینه چاپ،هم توزیع،هم فروش درنظر گرفته شود و این مجازات ها  به گونه ای سنگین باشد که هیچ کس به دنبال چاپ غیرقانونی کتاب  نرود و اندیشه این کار را در سر خود نپروراند.

تاریخ نشر مطلب:
سه شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده