گریم متفاوت رضا رویگری در فیلم جواد رضویان

عبدالله اسکندری چهره پرداز سرشناس سینما تصویری از گریم متفاوت رضا رویگری در فیلم جدید جواد رضویان منتشر کرد. رویگری در سال های اخیر به دلیل عوارض بیماری اش کمتر فرصت بازی پیدا کرده است.

تاریخ نشر مطلب:
سه شنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۷


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده