غرفه های برتر نمایشگاه کتاب معرفی شدند

در مراسم پایانی سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران، با حکم هیئت داوران ناشران داخلی سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، غرفه‌های برتر نمایشگاه معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار ما بر اساس حکم هیئت داوران ، در بخش ناشران عمومی حوزه تهران ضمن تقدیر از انتشارات سفیر اردهال، غرفه انتشارات ققنوس به عنوان غرفه برتر معرفی شد.

در بخش ناشران عمومی حوزه شهرستان نیز ضمن تقدیر از غرفه معروف، غرفه انتشارات درالعلم به عنوان غرفه برتر معرفی شد.

در بخش ناشران دانشگاهی، غرفه انتشارات نگاه دانش به عنوان غرفه برتر انتخاب شد. در این بخش همچنین غرفه ابن سینا شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش ناشران کودک و نوجوان نیز انتشارات زعفران به عنوان غرفه برتر معرفی و انتشارات خط‌خطی شایسته تقدیر شناخته شد.

تاریخ نشر مطلب:
دوشنبه، -۱۰۹ فروردین -۶۲۱


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده