حوزه هنری هیچ کمکی به فرهنگ مملکت نمی کند

فرهاد اصلانی گفت: حوزه هنری همه سالنها را گرفته، بودجه زیاد می گیرد و هیچ کمکی به فرهنگ این ممکلت نمی کند.به گزارش برنا؛ فرهاد اصلانی با انتقاد از حوزه هنری گفت: حوزه هنری دارد چه کار می کند؟ همه سالن ها را در اختیار گرفته، بودجه زیادی می گیرد و هیچ کمکی به فرهنگ مملکت نمی کند.بعد از بیست و سال حضور در سینما هنوز نمی دانم حوزه هنری چه کار می کند و چرا بعد از ارشاد حالا اوج هم اضافه شده که آن را هم نمی دانم یعنی چی و این دسته بندی ها بیهوده و به ضرر سینما است.

او ادامه داد: این ها آدم نمی سازند آدم ها را تصاحب می کنند. در هیچ کشوری اینقدر در کار یک فیلمساز مداخله نمی کنند. به نظرم باید ساختار سینمای ایران عوض شود.

تاریخ نشر مطلب:
شنبه، ۰۵ آبان ۱۳۹۷


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده

نظرسنجی