نظرسنجی شایان فیلم و محبوبیت عادل فردوسی پور

آرش مقدم نیا: اوایل این ماه، اختلاف نظر بین مدیر تازه از راه رسیده ی شبکه ی سوم با عادل فردوسی پور، تهیه کننده و مجریِ پربیننده ترین برنامه ی تلویزیون ایران باعث شد که برنامه »نود» به مدت دو هفته روی آنتن نرود. در این مدت، واکنش های زیادی در رسانه ها و سایر محافل به وجود آمد که البته اکثرا در حمایت از فردوسی پور بود.

در همین زمینه ما نیز در شانزدهمین نظرسنجی «شایان فیلم» از شما پرسیدیم «با توجه به اختلاف هایی که بین مدیران شبکۀ سه و عادل فردوسی پور به وجود آمده و در نتیجه، جلوی پخش برنامۀ «نود» را گرفته اند؛ شما حق را به کدامیک می دهید؟» نتیجه نظر سنجی این گونه که حدود 84.1 درصد حق را به فردوسی پور داده و تنها 15.9 درصد، حق را با مدیران شبکه می دانستند.

ابن ماجرا یکبار دیگر ثابت کرد آنهایی که چهار روز پشت میز ریاست می نشینند و بعد دیگر خبری ازشان نمی شود؛ هیچگاه نمی توانند محبوبیت افرادی مثل فردوسی پور و برنامه اش را خدشه دار کنند. این مدیران که دلشان به نظرسنجی های من درآوردی خودشان در مرکز افکارسنجی صداو سیما خوش است قطعا باید بدانند اگر همین فوتبال و نود و فردوسی پور نباشند کسی تلویزیون ایران نگاه نمی کند و عن قریب، شبکه سه تبدیل به شبکه چهار خواهد شد!

تاریخ نشر مطلب:
جمعه، ۲۵ آبان ۱۳۹۷


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده