ببینید: هنرمندانی که در سال 97 فوت کردند

در بین هنرمندان سفر کرده به دیار ابدی در سال 97، هم چهره‌هایی قدیمی بودند که با رفتن‌شان کوله‌باری از خاطرات چند نسل را بردند و هم هنرمندانی که مرگ، بی‌رحمانه آن‌ها در جوانی و میانسالی به کام خود کشاند.

برچسب ها:

تاریخ نشر مطلب:
جمعه، ۰۲ فروردین ۱۳۹۸


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده