صدور مجوز نمایش برای جان دار و آشفتگی

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای ۳ فیلم مجوز نمایش صادر کرد. به گزارش شایان فیلم، شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، مجوز نمایش سه فیلم: " بی حسی موضعی" به تهیه کنندگی حبیب رضایی و کارگردانی و نویسندگی حسین مهکام، " جان دار" به تهیه کنندگی ابراهیم طالش مجیدی، کارگردانی مشترک حسین امیری دوماری، پدرام پورامیری و نویسندگی مشترک حسین امیری دوماری، پدرام پورامیری، محمد داودی و" آشفتگی" به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی فریدون جیرانی صادر شد.

تاریخ نشر مطلب:
جمعه، ۰۳ خرداد ۱۳۹۸






نظرات کاربران



معرفي فيلم هاي روي پرده