«ستاره بازی» هاتف علیمردانی پروانه ساخت گرفت

شورای صدور پروانه ساخت در تازه ترین جلسه ی خود با ساخت چهار فیلمنامه موافقت کرد.

فیلمنامه‌های"وثیقه" به تهیه‌کنندگی وکارگردانی حسین قاسمی جامی و نویسندگی مهدی معمارزاده، "مغز استخوان" به تهیه‌کنندگی حسین پور محمدی،کارگردانی حمید رضا قربانی و نویسندگی علی زرنگار،"مردن در آب مطهر" به تهیه‌کنندگی جمشید محمودی،کارگردانی و نویسندگی نوید محمودی و " ستاره بازی" به تهیه‌کنندگی علی سرتیپی،کارگردانی و نویسندگی هاتف علیمردانی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

تاریخ نشر مطلب:
سه شنبه، ۱۲ شهریور ۱۳۹۸


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده