صدرنشینی «مطرب» برای چهارمین هفته متوالی

جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها تا 5شنبه (۱4 آذر ماه) به شرح زیر است:

مطرب/ ۱۵۸ سینما/ ۲۸ روز نمایش/ فروش کل: ۱۷ میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان

ماجرای نیمروز؛ رد خون/ ۴۰ سینما/ ۶۷ روز نمایش/ فروش کل: شش میلیارد و ۱۶ میلیون تومان

هزارتو/ ۵۷ سینما/ ۴۰ روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و ۸۲۴ میلیون تومان

چشم و گوش بسته/ ۱۴۳ سینما/ ۲۸ روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و ۵۶۳ میلیون تومان

مسخره باز/ ۱۸ سینما/ ۵۳ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۲۷۱ میلیون تومان

کلوپ همسران/ ۱۶ سینما/ ۷۴ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۸۵۷ میلیون تومان

منطقه پرواز ممنوع/ ۱۳۵ سینما/ ۲۸ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۵۷۸ میلیون تومان

خانه پدری/ ۱۰ سینما/ ۲۴ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۵۳۴ میلیون تومان

بنیامین/ ۱۱۱ سینما/ ۲۸ روز نمایش/ فروش کل: ۷۶۵ میلیون تومان

سمفونی نهم/ ۳۶ سینما/ ۲۸ روز نمایش/ فروش کل: ۶۰۸ میلیون تومان

تورنادو/ ۶۵ سینما/ ۲۸ روز نمایش/ فروش کل: ۴۴۵ میلیون تومان

معکوس/ ۳۹ سینما/ هفت روز نمایش/ فروش کل: ۶۲ میلیون تومان

آخرین داستان/ ۲۰ سینما/ هفت روز نمایش/ فروش کل: ۶۱ میلیون تومان

لیلاج/ ۳۶ سینما/ هفت روز نمایش/ فروش کل: ۳۹ میلیون تومان

 

برچسب ها:

تاریخ نشر مطلب:
جمعه، ۱۵ آذر ۱۳۹۸


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده