فیلم‌های پرفروش و شکست خورده ی سال ۲۰۱۹

ورایتی فهرست فیلم‌های موفق و پرفروش و فهرست فیلم های شکست خورده امسال را منتشر کرد.این فیلمها با توجه به بودجه و فروشی که داشته اند مشخص شده اند.

فهرست فیلم های پرفروش:

۱- انتقامجویان:پایان بازی، بودجه:۳۵۶ میلیون دلار/فروش جهانی :۲٫۷۹ میلیارد دلار

۲-شیرشاه بودجه:۲۶۰ میلیون دلار/ فروش:۱٫۶ میلیارد دلار

۳-جوکر، بودجه:۵۵ میلیون دلار/ فروش:۱٫۰۶ میلیارد دلار

۴-ما، بودجه:۲۰ میلیون دلار/ فروش:۲۵۵ میلیون دلار

۵-روزی روزگاری در هالیوود، بودجه:۹۰ میلیون دلار/ فروش:۳۷۲ میلیون دلار

۶-جان ویک۳، بودجه:۷۵ میلیون دلار/ فروش:۳۲۶ میلیون دلار

۷-راکتمن، بودجه:۴۰ میلیون دلار/ فروش:۱۹۵ میلیون دلار

۸-شیادان، بودجه:۲۰ میلیون دلار/ فروش:۱۵۶ میلیون دلار

فهرست فیلم‌های شکست خورده:

۱-دارک فینیکس ، بودجه:۲۰۰ میلیون دلار/ فروش:۲۵۲ میلیون دلار

۲-گربه ها، بودجه:۱۰۰ میلیون دلار/ فروش:۱۰ میلیون دلار

۳-ترمیناتور:سرنوشت تاریک، بودجه:۱۸۵ میلیون دلار/ فروش:۲۶۰ میلیون دلار

۴-سهره طلایی(The Goldfinch)، بودجه:۴۵ میلیون دلار/ فروش:۹٫۹ میلیون دلار

۵-مرد برج جوزا، بودجه:۱۳۸ میلیون دلار/ فروش:۱۷۳ میلیون دلار

۶-ریچارد جول، بودجه:۴۵ میلیون دلار/ فروش:۹٫۵ میلیون دلار

۷-فرشتگان چارلی، بودجه:۴۸ میلیون دلار/ فروش:۵۷ میلیون دلار

۸-عروسک های زشت، بودجه:۴۵ میلیون دلار/فروش:۳۲ میلیون دلار

۹-میدوی Midway))، بودجه:۱۰۰ میلیون دلار/ فروش:۱۰۲ میلیون دلار

۱۰-پلی موبیل ، بودجه:۴۰ میلیون دلار/ فروش:۱۳ میلیون دلار

تاریخ نشر مطلب:
یکشنبه، ۰۸ دی ۱۳۹۸


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده