«دورهمی» در صدر پرمخاطب های تلویزیون

 بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی، پرمخاطب ترین برنامه‌های تلویزیون در اردیبهشت ۹۹ مشخص شد.

حدود ۸۶ درصد بیننده برنامه‌های مختلف سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند، برنامه دورهمی شبکه نسیم با ۵۶.۵ درصد مخاطب در رأس برنامه‌های سیما ایستاد و شبکه نسیم با سه برنامه و شبکه مستند هم با ۲ برنامه در میان ۱۰ برنامه پرمخاطب تلویزیون بیشترین سهم را در میان شبکه‌های سیما دارند.

براساس این نظرسنجی بعد از شبکه‌های نسیم و شبکه مستند، شبکه‌های پنج، یک، سه، دو و آموزش هرکدام با یک برنامه در رتبه‌های بعدی از ۱۰ برنامه پر مخاطب سیما قرارگرفته اند که شرح آن‌ها به این ترتیب است:

۱- دورهمی شبکه نسیم: ۵۶.۵ درصد ۲- کودک شو شبکه نسیم: ۳۶.۴ درصد ۳- مستندحیات وحش شبکه مستند: ۳۵.۲ درصد ۴- ایرانگرد شبکه مستند: ۲۵.۸ درصد ۵- به خانه برمی‌گردیم شبکه پنج: ۲۵.۳ درصد ۶-و یتامین خ شبکه نسیم: ۲۰ درصد ۷- سیمای خانواده شبکه یک: ۱۹.۹ درصد ۸- فوتبال برتر شبکه سه: ۱۸.۲ درصد ۹- بچه محل عموپورنگ شبکه دو: ۱۷.۴ درصد ۱۰- مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش: ۱۶.۴ درصد

برچسب ها:

تاریخ نشر مطلب:
شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده