معرفي فيلم هاي روي پرده

نظرسنجی
 • به نظر شما بهترین فیلم سینمای ایران در سال 1398 کدام فیلم است؟
 • نظر شما تحت عنوان ' مطرب ' ثبت گردید.
  نتایج تا کنون
  • متری شیش و نیم::26.9 %
  • شبی که ماه کامل شد::3.8 %
  • مطرب::23.1 %
  • جان دار::7.7 %
  • قصر شیرین ::3.8 %
  • جهان با من برقص::3.8 %
  • سرخ پوست ::7.7 %
  • خانه پدری::7.7 %
  • ماجرای نیمروز، رد خون::11.5 %
  • مسخره باز::3.8 %