تمرین بازیگری در خانه

اگر می خواهید در بازیگری بنیان های تکنیکی و به ویژه بازی وزبان بدن خود را به شیوه ای اصولی پایه گذاری کنید باید حداقل یک سال هر روز یک ساعت به این گونه تمرینات بپردازید. آن وقت شاهد خواهید بود که هر بیننده ای با  مشاهده ی بازی شما آن را تائید خواهید کرد. پس با ما همراه شوید:

 

تمرین های دست و پا

1- رهایی عضلات : پیش از آغاز هر عمل خلاقه چاره ای نیست ، مگر آنکه عضلات بدن را راحت و آسوده رها کنید

2- با ضرب آهنگ شخصی راه بروید و دست ها و پاهایتان را بچرخانید.

3- روی نوک پا بروید . در این حرکت بدن باید در حس جاری بودن ، پرواز و بی وزنی غوطه ور شود . نیروی لازم برای دویدن را ازشنه هایتان بگیرید

4- دست ها را روی کپل ها بگذارید و با زانوهای خمیده راه بروید

5- زانوها راکمی خم کنید ، با دستها انگشتان شست دوپا را بگیرید و راه بروید

6- با پاهای خشک و کشیده راه بروید ، انگار دست هایتان با نخی نا مرئی پاهایتان را به حرکت در می آورد . بازوها کشیده به سمت جلو

7- عضلات صورت رابه شدت منقبض کنید و سپس منبسط کنید . این کار را با سایر اعضا بدنتان انجام دهید .

8- دراز بکشید زانو ها را ابتدا به طرف شکم ، سپس به طرف سینه ، و بعد به طرف سر و در آخرین مرحله به پشت سر بکشید و به همین ترتیب حرکت را به طور معکوس انجام دهید . تا به حالت درازکش اولیه قرار بگیرید . این حرکت را چند بار تکرار کنید.

تمرین های سر به زمین

ایستادن روی سر : سر و کف دو دست را بر زمین بگذارید و پاها را بالا ببرید.

ایستادن روی شانه : گونه ، ساعد یک دست و کف دست دیگر را به زمین بگذارید و پاها را بالا ببرید.

دو دست را در هم قلاب کنید ، پشت سر را در گودی دست ها بگذارید . ساعد ها و آرنج ها را به زمین بچسبانید و پاها را بالا ببرید.

تمرین های پروازی

1- چمباته بزنید . کزکنید . سپس مثل پرنده ای که می خواهد پرواز کند ، جست وخیز کنید و تاب بخورید . ازدستها به عنوان دو بال برای حرکت استفاده کنید

2- همین طور که جست و خیز کنید و دست ها را مثل دوبال برای کندن از زمین بهم میزنید ، بلند شوید و بایستید

3- با حرکت های پیاپی به جلو پرواز کنید ، چیزی مثل شنا کردن ، هنگام انجام این تمرین ها حرکت های شنا گونه ، تنها نقطه تماس با زمین ، نوک یکی از پاهاست . با جهش های سریع روی پنجه یکی از پاها به جلو حرکت کنید . می توانید از روش دیگری هم استفاده کنید . با یاد آوری حس پرواز در رویا ، این شکل از پروازرا به شکلی خود انگیز باز آفرینی کنید

تمرین های پرش و معلق

1- با استفاده از دست ها به عنوان تکیه گاه ، روبه جلو معلق بزنید

الف) روبه جلو معلق بزنید و برای بلند شدن از دست ها کمک بگیرید

ب) بدون استفاده از دست ها رو به جلو معلق بزنید .

پ) رو به جلو معلق بزنید و حرکت را با ایستادن روی یک پا تمام کنید .

ت)دست ها را پشت تان بگذارید و رو به جلو معلق بزنید .

2- رو به عقب معلق بزنید

3- پرش ”‌ ببر”‌ ( شیرجه زدن روبه جلو ) : با دورخیز یا بدون دورخیز با دست های کشیده از روی یک مانع معلق بزنید و روی یک شانه فرود آیید و در پایان حرکت سرپا بایستید .

4- مثل یک عروسک خیمه شب بازی فنری ، با حالتی عصا قورت داده معلق بزنید

5- همراه با بازیگری دیگر پرش ”‌ ببر”‌ را انجام دهید و روی هوا در دو ارتفاع متفاوت مسیر پرش یکدیگر را قطع کنید

 

در پایان ذکر چند نکته حائز اهمیت که همواره باید در طول تمرینات به آنها توجه داشت

الف) هرگز تمرین ها را با بی میلی و کسالت انجام ندهید و با آرامش و رضایت که منجر به شادی و شعف شود به آنها بپردازید

ب) همواره به تمریناتی که انجام می دهید فکر کنید و آنها را تجزیه و تحلیل و حس نمایید تا به صحت آنها واقف شوید .

پ) از هرگونه شوخی بی مورد به هنگام انجام تمرینات جدا بپرهیزید .

ث) حتی موقعی که تمرین های برای گرم کردن بدنتان می کنید به جزجز حرکات به صورتی تصویری نگاه کنید چه واقعی چه خیالی ودر صورت لزوم عنصر صدا را نیز به آنها اضافه کنید . و اجازه ندهید بدنتان در برابر ذهنتان مقاومت نشان دهد .

تاریخ نشر مطلب:
دوشنبه، -۱۰۹ فروردین -۶۲۱


نظرات کاربران

معرفي فيلم هاي روي پرده