ببینید: بازیگری که دعوت شاهرخ خان را رد کرد!

مهدی امینی خواه در برنامه «مردم گرام» گفته که دعوت شاهرخ خان برای بازی در فیلمهای هندی را رد کرده است! البته در این فیلم مشخص نیست که لحنش جدی است یا شوخی می کند!

تاریخ نشر مطلب:
دوشنبه، -۱۰۹ فروردین -۶۲۱


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده