برنامه ی اکران نوروز 98 سینماها مشخص شد

کلیک کنید

گزارش جشن کارگردانان سینمای ایران

اینجا

سامانه فروش سینمای ایران رونمایی شد

فیلم هایی که باید اسکار می گرفتند ...

برای خواندن گزارش کلیک کنید

 سینما به امثالِ احمد نجفی نیاز دارد

کلیک کنید

خیلی حرف می زدیم؛ فیلممان توقیف می شد!

گفتگوی اختصاصی با مجیدرضا مصطفوی تهیه کننده و کارگردان فیلم سینمایی «آستیگمات»
مصاحبه را اینجا بخوانید

تجاوز به هنرپیشه ی زن با هماهنگی کارگردان!

اینجا

گفتند شما نباید فیلم جنگی بسازید!

گفتگوی اختصاصی با حمید زرگر نژاد، کارگردان فیلم سینمایی «ماهورا»
مصاحبه را اینجا بخوانید

معرفی فیلم های روی پرده

نظرسنجی