سعیدراد: رفتم امير نادري را ببينم اما نخواست!

کارنامه کاري امير نادري به طرز کاملاً محوسي با کارنامه سعيد راد رقم خورده است چون نه تنها نادري کارگرداني در سينما را با «خداحافظ رفيق» و ايفاي نقش اصلي توسط سعيد راد آغاز کرد بلکه در شماري از بهترين آثار نادري و از جمله «تنگنا» هم اين سعيد راد بود که حضور داشت. مهاجرت نادري به آمريکا هرچند با ادامه فعاليت فيلمسازي او همراه بود اما هيچ کدام از فيلم هايي که بعد از مهاجرت ساخت در جلب مخاطب عام موفق نبود.

سعيد راد بعد از سال ها با اشاره به علاقه اي که به سبک کاري نادري داشته به «هفت صبح» گفت: بعد از مهاجرت نادري از ايران يک بار با دلتنگي بسيار به نيويورک رفتم که ببينمش اما بعداً متوجه شدم که نخواسته مرا ببيند! شايد شرايطي داشته که آن موقع نمي خواسته ارتباط برقرار کند.

سعيد راد با اشاره به فيلم هايي که نادري خارج از ايران ساخت بيان کرد: هيچ کدام مورد پسند من نيست و يک پلان فيلم هايي که در ايران ساخته مي ارزد به تمام پلان هايي که آن طرف ساخته! ريشه سينماي او اينجاست و هميشه به من مي گفت دوست دارم فيلم هاي سياسي و اجتماعي و با محوريت طبقات محروم بسازم ولي فيلم هايي که آن طرف ساخته نشاني از امير نادري ندارد. ديگر نادري آن نادري «تنگسير»، «تنگنا»، «دونده» و «ساز دهني» نيست. نادري با فيلم هايي که ايران ساخت کلي جايزه گرفت و هنوز بابت آن گذشته تجليل مي شود.

سعيد راد با امتداد نقد از کارنامه خارجي امير نادري گفت: نادري در سينماي بومي ايران موفق بود. ما نمي توانيم با شناخت اندکمان از جامعه آن طرف فيلم هايي بسازيم که مردم جهان خوششان بيايد. سينماي آنجا بزرگ تر و حرفه اي تر از آن است که تصور مي کنيم. ما بايد از همينجا فيلم بسازيم و موفق شويم. ما بايد از همينجا با فرهنگ خودمان اسکار يا نخل طلاي کن را بگيريم.

تاریخ نشر مطلب:
چهارشنبه، ۳۰ آبان ۱۳۹۷


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده