هشدار وزارت ارشاد به کارگردان های فیلم های توقیفی

در هفته های اخیر عبدالرضا کاهانی در اعتراض به توقیف فیلمش «ارادتمند نازنین بهاره تینا» بخش هایی از آن را در فضای مجازی منتشر کرد، حالا وزارت ارشاد بدون نام بردن شخص خاصی این امر را تخلف و به خاطیان هشدار داده است.مدیرکل سینمای حرفه ای سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری نسبت به تخلف تعدادی از تهیه کنندگان و پخش کنندگان سینمایی در پخش و نمایش بخش های حذف شده از فیلم های خود در فضای مجازی هشدار داد.

محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه ای در نامه ای خطاب به علی سرتیپی رییس کانون پخش کنندگان سینمای ایران، مهرداد فرید دبیر شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران و محمد قاصداشرفی رییس انجمن سینماداران سینمای ایران نسبت به تخلف تعدادی از تهیه کنندگان و پخش کنندگان سینمایی در پخش و نمایش بخش هایی از فیلم های خود در فضای مجازی هشدار داد.

در متن نامه مدیرکل سینمای حرفه ای سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری آمده است: «در مواردی مشاهده شده است که بعضی از تهیه کنندگان و پخش کنندگان اقدام به پخش و نمایش بخش هایی از فیلم مربوط در فضای مجازی می کنند که در فرآیند بازبینی توسط شورای پروانه نمایش مشخص و حذف شده است.این عمل مغایر با ضوابط و مقررات بوده و تخلف محسوب می شود، لذا خواهشمند است اعضای محترم صنف خود را از این موضوع مطلع نموده و اعلام نمایند چنانچه اقدامی در این خصوص از سوی هر یک از اعضا صورت پذیرد، با عضو خاطی طبق مقررات و ضوابط مربوطه برخورد خواهد شد.»

تاریخ نشر مطلب:
دوشنبه، -۱۰۹ فروردین -۶۲۱


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده