برای اولین بار در ایران/ یک دانشگاه در رشتۀ "مجری گری" دانشجو می پذیرد

رئیس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر شماره دو مازندران، نوشهر از آغاز پذیرش دانشجو در رشته جدید کارشناسی حرفه ای مجری گری در این مرکز دانشگاهی خبر داد. علی محمودی  اظهار کرد: برای اولین بار در مازندران رشته کارشناسی حرفه ای مجری گری در دانشگاه علمی کاربردی واحد نوشهر شروع به پذیرش دانشجو کرده است.

وی افزود: برای گرفتن رشته های جدید از دانشگاه جامع علمی کاربردی در جامعه فرهنگی و هنری نیازسنجی و مشاوره صورت می گیرد و با توجه به این که این رشته مجری گری را هیچ واحد دانشگاهی در استان نداشت احساس نیاز می شد.

محمودی با اشاره به این که پذیرش دانشجو در دیگر رشته ها نیز برای ترم بهمن آغاز شده است بیان کرد: در ترم ورودی مهرماه سال 1396 نیز دو رشته کاردانی موسیقی و کارشناسی حرفه ای سینما به رشته های این مرکز اضافه شده و پذیرش دانشجو در این رشته ها نیز ادامه دارد.

تاریخ نشر مطلب:
چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۶


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده