عادل فردوسی‌پور به دادسرا احضار شد!

مالک سابق تیم فوتبال  نفت از عادل فردوسی‌پور شکایت کرده ولی هنوز فردوسی پور واکنشی نشان نداده است. به گزارش شایان فیلم از ایلنا، فردوسی پور در گذشته در برنامه ۹۰ آیتمی را به معرفی مالک سابق نفت اختصاص داده بود که بخشی از آن هم مربوط به زندگی شخصی وی می‌شد. همین امر باعث شد تا او از این مجری تلویزیون به دادسرا شکایت کند. تاکنون ۲ احضاریه برای فردوسی پور از سوی دادسرا احضار شده که این مجری برای ادای توضیحات حضور پیدا نکرده است. احضاریه سوم هم به زودی صادر خواهد شد و اگر باز هم وی از این کار امتناع ورزد دادگاه «حکم جلب» وی را صادر خواهد کرد.

تاریخ نشر مطلب:
سه شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۷


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده

نظرسنجی