فرصت بی‌نظیری که صداوسیما از دست داد

روزانه ها(3) / مهدی بذرافکن

فرصت بی‌نظیری که صداوسیما از دست داد

صدا و سیما امسال می‌توانست - و البته هنوز هم می‌تواند- از این فرصت طلایی استفاده کند و بسیاری از مردم را با خودش آشتی دهد.

چه دلیلی از این بالاتر که اعضاء هیات دولت در جلسه اخیر خود از رییس رسانه ملی خواهش می کنند امسال ربنای شجریان را از صدا و سیما پخش کند.

اصلا چه دلیلی از این بالاتر و ارزشمند تر که برای خواسته میلیون ها مخاطب ارزش قایل شوی و موسیقی معنوی استاد آواز ایران را سر سفره های افطار به آنان هدیه دهی.

صدا و سیما همواره نشان داده که استاد استفاده نکردن از موقعیت های مناسب و فرصت های بی نظیر است.

این آخری و در حالی که زمینه لازم برای پخش دوباره ربنای استاد شجریان فراهم شده بود و به عنوان مثال شخص رییس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی دولت و همچنین اعضای هیات دولتش چند بار در بازه های زمانی مختلف خواستار پخش ربنای استاد شده بودند اما باز هم صدا و سیما محلی به حرف های منتخب ملت نگذاشت و بی خیال خواسته عمومی مردم، به همان راه خود رفت تا نشان دهد همانگونه که منتقدینش می گویند بیشتر به رسانه میلی می ماند تا رسانه ملی.

صدا و سیما امسال می توانست - و البته هنوز هم می تواند- از این فرصت طلایی استفاده کند و بسیاری از مردم را با خودش آشتی دهد.

ربنایی که هیچ خرجی برای رسانه ملی ندارد و می تواند بهتر و بیشتر از بسیاری سریال های میلیاردی صدا و سیما نقش فرشته نجات را برای دستگاه عریض و طویل جام جم بازی کند اما افسوس و صد افسوس که آنها نمی خواهند از برخی تفکرات منفی خود دست بردارند.

کاش مثلا برادران این رسانه عظیم، جسورانه یک نظر سنجی راه اندازی کنند و در آن از مردم بپرسند که چند درصد آنها خواهان پخش ربنای استاد شجریان هستند؛ اگر جواب مثبت بود که به خواسته مردم گردن نهند اما اگر جواب مردم به این پرسش منفی بود پرونده پخش ربنای استاد را برای همیشه ببندند و خیال خودشان را راحت کنند.

کاش....

نکته: به عوض آن که به تاریکی لعنت فرستید، یک شمع روشن کنید/ کنفسیوس

تاریخ نشر مطلب:
دوشنبه، -۱۰۹ فروردین -۶۲۱


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده