برنامه تلویزیونی «مثبت و منفی پنج»


برنامه «مثبت و منفی پنج» با رویکرد اقتصادی، تابستان ۱۳۹۴ تولید و پخش شد. این برنامه که در گروه اقتصاد و توسعه شبکه پنجم سیما تولید شده شامل بخش های مختلفی نظیر گزارش های فرهنگی اجتماعی اقتصادی از شهرستانها و گفتگوی زنده با مسئولین در استودیو بود. مجری طرح این برنامه آرش داودی بود و محمد سلوکی آن را اجرا می کرد.
 

تاریخ نشر مطلب:
دوشنبه، -۱۰۹ فروردین -۶۲۱


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده