یک پیش‌بینی‌ جدید درباره مدعیانِ اسکار ۲۰۲۰

متن کامل خبر

«سال دوم دانشکدۀمن»/پایانِ بازِ غیرِهدفمند

کلیک کنید

«خانه پدری» رفع توقیف شد

متن کامل خبر

این دخترها؛ ستاره های تازۀ سینما هستند

کلیک کنید

گفتگوی اختصاصی با کارگردان فیلمِ سرخپوست

مصاحبه را اینجا بخوانید

تبلیغات ۱۸۷۶ میلیاردی عالیس در صداوسیما!

کلیک کنید

 سینما به امثالِ احمد نجفی نیاز دارد

کلیک کنید

معرفی فیلم های روی پرده